HUNGARIAN PULI

PULI PAS ZA 21. st

Savijeti

SmjeĊĦtaj psa !

Posted on January 13, 2011 at 4:00 PM

Smještaj psa ovisi o odluci vlasnika gdje će smijestiti psa. Psa možete smjestiti u dvorištu ili u stanu.

Za dvorište su prikladne ovčarske i pastirske pasmine. Prije svega ako psa smiještate u dvorište minimalno morate napraviti kućicu za psa dovoljne veličine ovisno o pasmini psa.

Dobro je da je ulaz u kućicu natkriven zabog kiše i snijega. Kućica mora biti odignuta od poda i smještena na prostoru gdje nema udara vjetra.

Ako psa smještamo u dvorište odlično rjšenje je i boks za psa koji nam omogućava bolji smještaj za psa, lakše održavanje higijene boravišnog prostora.

Boravak psa u dvorištu označava i potrebu da imamo potpuno ograđeno dvorište.