HUNGARIAN PULI

PULI PAS ZA 21. st

Savijeti

Kako se stvara ?

Posted on January 13, 2011 at 9:35 AM

Sa tim pitanjem se srećemo najčešće; sama raste tako, ili je potreban neki poseban zahvat da se takvom napravi ? Posle rođenja, štenetova dlaka je talasasta, na dodir veoma meka, i tako to ostaje otprilike do pola godine starosti. Normalno, ta dlaka raste i postaje kovrčavija, u odnosu na raniji period, ali u suštini još je uvek meka, i ne liči na dlaku odraslih primeraka. Otprilike od šestog mjeseca počinju da se formiraju, za rasu karakteristične pletenice. Lako ćemo razumeti taj složeni proces, ako uporedimo pletenicu sa tornjem u izgradnji.Znamo, da je za svaki toranj potreban jak trup od betona i betonskog željeza. Ulogu tog trupa u pletenici pulija ima pokrivna dlaka. U tornju, da se popune praznine,potrebno je sazidati zidove od cigle. U pletenici praznine popunjava poddlaka.Ta poddlaka, kvalitetom veoma slična vuni ovaca,neprestano raste i ispada, ali je pas ne gubi, nego ostaje utkana u pletenicu. Pokrivna dlaka neprestano raste, i blago se uvija, vuče za sobom poddlaku, tako pletenica dobija na dužini i tvrdnoći. Sa godinu dana starosti, pletenice su formirane i donekle stvrdnute.Kako kaže sva literatura, pulijeva dlaka je dobra, ako sa malo njege izgleda kulturno i lijepo. Ako je dobar odnos između dva tipa dlake, stvaraju se lijepe loknice, po dužini iste debljine. Ako ima previše poddlake, trebaće više vremena za njegu. Ako je poddlake premalo,problem je puno veći, jer nema od čega da se izgrade pletenice, kako kažu stručno: Dlaka ostaje otvorena. Primera radi, takvu konstrukciju dlake imaju: kuvas,mudi,vojvođanski pulin i sl. Primjerci pulija sa takvom dlakom, nisu za priplod, ni za izložbenu karijeru.Iz gore navedenih vidimo, da priroda sama stvara pulijeve pletenice, a zadatak vlasnika je da iste sačuva i njeguje.

Categories: NJEGA PULIJA !