HUNGARIAN PULI

PULI PAS ZA 21. st

Savijeti

Refleks !

Posted on January 13, 2011 at 4:21 PM

Kao i kod čovjeka refleksi su reakcije organizma na različite podražaje. Postoje dvije vrste refleksa koje nazivamo bezuvjetni i uvjetovani refleksi.

Bezuvjetni refleksi su u naravi stvari urođene osobine koje se prenose.

Uvjetovani refleksi su refleksi koje životinja stiječe kroz život. U ovom polju čovijek kroz odgoj i školovanje može utjecati na razvoj refleksa. Pas može naučiti novu radnju ili ponovnim ustrajnim radom promijeniti neku dosad naučenu viježbu ili određeno ponašanje psa.

Categories: Odgoj i Dresura !