HUNGARIAN PULI

PULI PAS ZA 21. st

Savijeti

Nagon !

Posted on January 13, 2011 at 4:23 PM

Zbog potrebe očuvanja vrste kod psa je razvijen prirodni nagon koji omogućavaju opstanak vrste.

Dva temeljna nagona su nagon za očuvanje vrste i nagon za samoodržanje.

Kroz dresuru i rad sa psom vlasnik može utjecati na razvoj ili slabljenje nagona.

Categories: Odgoj i Dresura !