HUNGARIAN PULI

PULI PAS ZA 21. st

Savijeti

Va?nost vje?banja i ponavljanja !

Posted on January 13, 2011 at 5:01 PM

Dobro obučeni i socijalizirani pas postaje aktivni član obitelji. sa takvim psom možemo putovati na godišnji, u grad, park kod prijatelja.

Psi zahtjevaju svakodnevnu vježbu. time im omogućujemo aktivan i zdrav život. Psi koji se dosađuju vrlo lako postanu loši psi.

Kod vježbanja nikada ne treba zaboraviti da vježbe moramo prilagoditi starosti psa i pasmini. Nisu iste vježbe za velike i male psamnine kao ni za štene i odraslog psa.

Vježbanjem psi oslobađaju i dio nakupljenog stresa i energije isto kao i čovjek. Važno je napomenuti da brzina hoda čovjeka nije prirodna za psa i to nije vježba za psa. Ako se pas ne odaziva na naš poziv moramo paziti gdje vježbamo odnosno gdje ga puštamo sa povodnika. U tom slučaju pas je najsigurniji na povodniku.

Ponekad je potrebno psa pustiti da bude pas a to znači da slobodno trči, skače, grize i kopa. 

Princip ponavljanja vježbe sa psom je vrlo značajna metoda rada sa psima. Ukoliko želite postići zadovoljavajući rezultat ovu metodu u dresuri pasa morate primjenjivati.

Sama metoda je vrlo jednostavna i zasniva se na tome da se greške odmah ispravljaju a način rada se ne mijenja. Svaku vježbu potrebno je ponoviti mnogo puta.

Kao i kod svake vježbe ako pas nevoljko radi ne treba ga forsirati taj dan. Duge vježbe ne moraju se ponavljati u istom danu.

I ovdje vrijedi zlatno pravilo "Ponavljanje je majka znanja".

Categories: Odgoj i Dresura !