HUNGARIAN PULI

PULI PAS ZA 21. st

Savijeti

- METODE RADA !

Posted on January 13, 2011 at 5:30 PM

Pas neće moći shvatiti više vježbi odjedanput, zato moramo raditi postupno.

Svaku radnju sa psom treba ponavljati više puta a da se pritom ne mijenja način rada. Bolje je raditi sa kraćim vježbama. Uočene greške odmah se ispravljaju.

Ukoliko je pas usvojio vježbu prelazimo na slijedeću kompliciraniju.

Ako pas vježbu radi nevoljko ili je taj dan ne uspijeva savladati bolje je prekinuti sa vježbom i nastaviti je drugi dan. Bolje je vježbati u kontinuitetu nego povremeno i dugo pri čemu dolazi do preopterećenja psa.

Vježbu uvijek započinjemo od jednostavnije prema složenijoj. Ako imamo mogućnosti a sigurno će se postići bolji rezultati ako se izvrši promjena terena. Pas brzo privikava na teren na kojem uči, zato je dobro što češće mijenjati teren na kojem se vježba.

Za svaku dobro izvedenu radnju pohvaliti psa ali ga nikako ne hvaliti bez razloga, kako ne bi došlo do zbunjivanja psa. Pohvala uvijek dolazi odmah nakon pravilno izvedene vježbe.

Uspostavom kvalitetnog kontakta između vlasnika i psa veliki je korak naprijed i olakšava provedbu svih vježbi sa psom i međusobnog razumjevanja.

Categories: Odgoj i Dresura !